Menu

Vuoden 2014 ensimmäinen yritysvierailu nostatti odotukset korkealle, sillä osallistumispaikat varattiin viimeistä myöten vain muutamassa tunnissa. Suuresta kiinnostuksesta johtuen on Leibur valmis järjestämään toisenkin kiertueen FECCin jäsenille jo huhtikuussa.

Leiburin toimitusjohtaja Asso Lankots antoi yleiskuvan Leiburin pitkästä, yli 250-vuotisesta historiasta. Mielenkiintoinen fakta on se, että Leiburin tuotantotilat olivat ennen keskellä Tallinnan Vanhaakaupunkia, Linnateatterin vastassa Lai-kadulla – ja sitä suorastaan 232 vuotta peräkkäin. Tehdas, jossa FECCin jäsenet vierailivat, vihittiin käyttöön v. 1973.

Tavaramerkki Leibur keksittiin yleisölle avoimen nimikilpailun myötä (joskin voittajaksi osoittautui yksi yhtiön työntekijöstä) – ja se otettiin käyttöön v. 1976. Vaasan Grupp:iin yhtiö on kuulunut vuodesta 1998, ja vuoden 2013 lopusta lähtien on Leibur ollut 100% Vaasan Grupp:in omistuksessa.

Pakattujen leipätuotteiden markkina on Lankotsan mukaan laskussa, vuositasolla lasku on noin 4-6%. Haasteena onkin siksi keksiä uusia nykyaikaisia tuotteita, jotka vastaisivat paremmin ihmisten muuttuneita ravintotottumuksia. Tuotekehitystä yhtiö tekee yhdessä Tallinnan Teknillisen Yliopiston kanssa ja kahtena viime vuonna Leibur on järjestänyt parhaan kotileivän reseptikilpailun. FECCiläisille ojennetuista lahjapusseista vieraat löysivätkin mm. Leiburin uusimman tuotteen - runsaasti hyödyllistä D-vitamiinia sisältävän Päikeseleib D+:n.

Kiitämme Leiburia lämpimästä vastaanotosta!