Menu

FECC järjesti yhteistyössä jäsenyritystensä Qentinelin ja Uptimen kanssa jäsenilleen seminaarin IT-ratkaisuista. Eero Talonen Qentinelistä puhui esityksessään siitä, mihin on kiinnitettävä huomiota, kun suunnitellaan jonkun prosessin tai palvelun digitalisointia. On tärkeää ymmärtää, miten tämä uusi digitaalinen prosessi tai palvelu vaikuttaa ja siihen liittyen, kuinka tehdä päätöksiä, jotka perustuvat näihin tietoihin. Joka tapauksessa on osattava nähdä laajempi kuva ja juuri lisäarvon näkökulmasta. Eero Talosen esitykseen voit tutustua täällä. Esityksen jälkeen järjestettiin myös ryhmätyö ja kaikki saivat kertoa muille, mitkä ovat heidän kokemustensa mukaan oleellisia avainsanoja menestyneen digiprojektin taustalla.

Jäsenyritys Uptime esitteli kehitysjohtajansa Raimo Seeron johdolla yritystä ryppäänä it-nörttejä, jotka auttavat ratkaisemaan yrittäjyyteen liittyviä ongelmia. Esityksen aikana osallistujille esiteltiin useita konkreettisia tapauksia, joista molemmat osapuolet ovat oppineet jotain uutta. Yhdeksi tärkeimmäksi johtoajatukseksi muodostui se, että tavanomainen tapa tehdä bisnestä ei toimi IT-maailmassa, ja yleensä ensimmäinen prosessin digitalisointiyritys tuo ilmi ongelmakohdat. Toimivaksi ratkaisuksi muodostuukin usein jokin muunnelma. Seero painotti myös sitä, että ei kannata yrittää liikaa eikä suunnitella liian monimutkaisia ratkaisuja. Tärkeintä on saada ensimmäinen ns. demo-versio kokeiltavaksi ja sen perusteella sitten kehittää täysin toimiva ratkaisu.

Kiitämme jäsenyrityksiä Qentinel ja Uptime aloitteesta ja kaikkia osallistujia erittäin antoisasta seminaariaamusta!

Kääntänyt: Skrivanek Baltic
www.skrivanek.ee