Menu

3. joulukuuta järjestettiin Original Sokos Hotel Viru:n tiloissa FECCin tietoisku, jonka aihe oli Human Capital eli yritysten inhimillinen pääoma. Virolaisesta työlainsäädännöstä puhui työoikeuden juristi Thea Rohtla omaa nimeään kantavasta oikeusaputoimistosta.

Heti ensimmäiseksi hän korosti kaikille FECCin jäsenille, että työnantajan täytyy tietää oman asemansa ohella syvällisesti myös työtekijöiden oikeuksista. On muun muassa tärkeää ymmärtää, että vaikka työnantaja laatisikin mielestään ns. "mahtavan" työehtosopimuksen henkilöstölle (sisältäen esim. suuria sakkoja tai muita sanktioita sopimusrikkomuksesta), niin tuomioistuin voi kiistatilanteessa kumota sen kohtuuttomana ja liian puolueellisena.

Ericsson Eestin henkilöstöpäällikkö Ülle Matt puhui lahjakkuuksien johtamisesta. Lahjakas työntekijä on nykykäsityksen mukaan kykenevä ja potentiaalinen. Hänen johtamisensa on joukko erilaisia prosesseja, jotka tukevat työntekijän kehitystä ja siten välillisesti myös yhteisön tai yrityksen omia tavoitteita. Hyvien työtekijöiden löytämistä työmarkkinoilta auttaa yrityksen itselleen rakentama, hyvästä johtamiskulttuurista viestivä ja jopa brändiin rinnastettavissa oleva julkinen kuva. Virossa ihmiset esimerkiksi työskentelevät mielellään karismaattisen johtajan alaisuudessa, ja yrityksestä ulospäin välittyvät arvot voivat olla tasavertaisten palkkatarjousten tapauksessa se ratkaiseva tekijä, jonka perusteella työnhakija päättää seuraavan sitoutumisensa. Uraneuvonnassa on tärkeää olla järjestelmällinen ja johdonmukainen, työntekijälle täytyy jättää tilaa tulevaisuudennäkymille ­– toisaalta Ülle Matt korosti myös sitä, että loppujen lopuksi jokainen työntekijä on itse vastuussa kehityksestään.