Menu

Eestisse visiidile saabunud Soome Euroopa ja väliskaubandusminister Lenita Toivakka austas Soome-Eesti Kaubanduskoda oma kohalviibimisega FECC-i rahastamise teemalisel seminaril Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses 13.novembril. Kohaletulnuid oli saabunud tervitama ka Soome uus suursaadik Eestis Kirsti Narinen. Minister Toivakka avas seminari kõnega, millest jäi kõlama mõte, et Soome ja Eesti ettevõtjad võiksid globaalsel turul, nt Aasias, läbilöögi saavutamiseks koostööd teha. Samuti tõi ta esile ka Investors’ Summitil teemaks olnud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu ühisele vabakaubandusleppe (nn Transatlantic Trade & Investment Partnership ehk lühendatult T-TIP) ning sõnas, et kuna nii Soome kui Eesti sõltuvad suuresti ekspordist, siis on selle lepingu sõlmimine meie riikide jaoks lausa eluliselt tähtis.

Järgmine kõneleja oli Ahti Kuningas, EAS-i nõukogu juht, kes andis ülevaate Eesti ettevõtjate kasvustrateegiast 2014-2020. Summa toetuste jagamiseks on oluliselt väiksem kui varasemalt ning nii on sellest teravik suunatud keskmise suurusega ettevõtetele, kel on olemas ekspordiplaan. Uus on ka ettevõtja arenguprogramm, kus lepitakse kokku arenguplaan kuni 3 aasta pikkuse perioodi peale. Märkimist väärib ka asjaolu, et Eesti osaleb 2015.a. EXPO-l Itaalias ja ärilise suunitlusega on tervislik toit. Hr Kuningas kutsus üles just toiduettevõtetel sellest osa saama, kuna esimest korda ajaloos ei osale EXPO-l Skandinaaviamaad ning siin oleks Eestil võimalus olla ülejäänud maailma jaoks kui värav Skandianaaviasse.

KredExi juht Andrus Treier tõi välja mitmeid lisarahastamise võimalusi, mida nad ettevõtjatele pakuvad. Tegemist on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt reguleeritava asutusega, kuigi ollakse isetasuvad, st ei sõltuta riigieelarvest. Tegemist on kindlustuse ja panganduse põhimõtetel tegutseva asutusega, kes pakub täiendavaid rahastamise võimalusi koostöös kõikide pankadega Eestis. Iga-aastaselt kasutab KredExi teenuseid ca 500 ettevõtet ning antakse laene 50-60 miljoni euro väärtuses.

SEB panga äriarenduse divisjoni müügijuht Aron Jäger sõnas oma ettekande alguses, et pangandus pole ammu enam pelgalt intress ja lepingutasu, see on väärtustloov pikaajaline partnerlussuhe mõlemale poolele, nt tegeletakse ka ärimudeli ja finantsmudeli nõustamisega. Pangateenuste nimekiri on tõesti pikk ning pidavat andma välja ca 50-lehekülje paksuse raamatu mõõtmed.

Seminaripäeva lõpetas Margus Uudam ettevõttest Ambien Sound Investments, kes keskendus riskikapitali temaatikale. Hr Uudam on ühtlasi ka ESTVCA juhatuse esimees. Eesti riskikapitali tegijaid enda alla koondavas ühingus on 38 liiget, kes on huvitatud, et see tööstusharu käivituks ka Eestis. Eesmärgiks ongi järgmise põlvkonna ülesehitamine ja koolitamine, ettevõtjate teadlikkuse kasvatamine, pangahaldurite koolitamine. Hr Uudam rõhutas, et eluliselt oluline on saada kogu Baltikum koostööd tegema, kuna üksikult võttes on kõik riigid liiga väikesed, aga üheskoos oleme juba New Yorgiga võrreldavad.

Täname kõiki esinejad väga harivate ettekannete eest nagu ka ka kõiki kohaletulnuid!