Menu

Tänavune investorite tippkohtumine peeti Tallink Spa & Conference hotellis ning kohale oli tulnud üle saja osaleja erinevatest rahvusvahelistest kaubanduskodadest. Oma avasõnades lausus välisminister Urmas Paet, et ärimehed ei taha öelda ega kuulda, et Eesti on väike riik, seega pakkus ta asenduseks sõna kompaktne. Selline määratlus sai üldise heakskiidu osaliseks ja kostus hiljem korduvalt ka teistes sõnavõttudes. 

Esimene ettekanne puudutas Eesti arengut läbi iseseisvusaja ning kokkuvõtte sellest perioodist tegi tuntud õigusteadlane Jüri Raidla (Raidla Lejins & Norcous). Nii nagu tõdes Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik vaid paar päeva varem FECC-i liikmetele, nii tõstatus siingi Eesti elanikkonna vananemine nagu ka tõdemus, et Eesti riik on olnud edukas, kuid suur väljakutse seisneb selles, et see edu väljenduks iga Eesti inimese jaoks. Üsna põhjalikult käsitles Raidla ka Euroopa Liidu temaatikat ning sõnas, et Eesti peab igati aitama kaasa EL tugevdamisele ning arengule.

Tehnopolis Grupi esindaja Katrin Männik sõnas, et Eesti võiks olla kindlasti teatud ärimudelite jaoks paradiisiks, samas tõdedes, et nende poolt läbi viidud uuringu aluseks olnud 60 intervjuud andsid märku sellest, et Eesti on küll hea toode, kuid selle toote müük on nõrk. Kristi Tiivas Eesti Investeerimisagentuurist tõi välja, et Eesti küll meelitab jätkuvalt ligi välisinvesteeringuid, kuid oleme siiski enim armastatud oma lähinaabrite poolt, kes meid tunnevad ja usaldavad. Hea oleks kui vahe järgmiste meil investeerivate riikide vahel väheneks.

Paneeldiskussioonil osalesid Andrus Järg (Skype), Mae Hansen (Invest Estonia), Andrei Korobeinik (Riigikogu), Oliver Wihler (Kühne+Nagel Estonia) ning Ahti Kuningas (Majandusministeerium). Peamiseks diskussiooni tekitanud teemaks oli kõrgetasemelise välistööjõu leidmine ja selle integreerimine Eesti ühiskonda. Kui küsiti, et mille poolest peaks tippspetsialist valima tervest muust maailmast just Eesti oma järgmiseks töökohaks, siis ühest vastust ei leitudki. Andrus Järg tõi välja, et Skype’is on osutunud kaalukeeleks kollektiiv, endasugused pühendunud kolleegid. Samas on palju keerukaid nüansse välismaalastesse puutuva seadusandlusega ning vähemalt sama probleemne on töötaja ülejäänud perekonna integreerimine Eesti ühiskonda (alates lastehoiukohtade leidmisega). Kuna Eesti jätkuva arengu huvides on oluline leida väljast üha rohkem tippspetsialiste, siis on tänaseks ka ettevõtjaid, kes konkreetselt inimeste ümberpaigutamisega seotud tegevused on võtnud endale tegeleda.

Täname ürituse moderaatorit Andrus Alberit (Trigon Capital) ja sponsoreid: Advokaadibüroo NORDIC, Danpower, DanskeBank ja NASDAQ OMX.

Rohkem pilte üritusest (Fotki kodulehel)