Menu

Eesti ettevõtete maksekultuur on kahe aastaga oluliselt paranenud. Meie ettevõtete krediidikahjum on rekordmadalal.

Intrum Justitia äsjavalminud Euroopa maksekäitumise uuring näitab, et lõplikult tasumata arvete osakaal Eestis on langenud rekordilisele 1,4% tasemele. Tänu kõrgele maksemoraalile arvatakse meid koos Soome, Rootsi ja Norraga madala krediidiriskiga Põhjamaade hulka.  Euroopa keskmine krediidikahjumi määr on 3,1%. Lisaks madalatele krediidikahjumitele Eesti ettevõtete seas, paistame silma tunduvalt lühemate maksetähtaegade ja kiiresti laekuvate maksetega.

Pressiteade | Uuringu tulemused 2016 | www.intrum.ee