Menu

ETTEVÕTLUSE KESKLIIT (Elinkeinoelämän Keskusliitto)
www.ek.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti suurettevõtete erialaliitude - kontaktid.

ETTEVÕTJATE LIIT (Suomen Yrittäjät)
www.yrittajat.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti väiksemate ettevõtete liitude - kontaktid.

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KESKLIIT - MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitt)
http://www.mtk.fi

ÜLDTÖÖSTUSE LIIT (Yleinen Teollisuusliitto ry)
http://www.ytl.fi

KAUBANDUSE KESKLIIT (Kaupan Liitto)
http://www.kauppa.fi/