Menu
Päikseline ja lustlik grillipidu

Päikseline ja lustlik grillipidu

Loe edasi...
Tallinna24 kasiinoõhtu

Tallinna24 kasiinoõhtu

Loe edasi...

Sel aastal keskenduti investorite tippkohtumisel tööjõuturu tulevikule ja arutleti Eesti valmisoleku üle kasutada välismaist tööjõudu. Kõnelejate seas olid nii Eesti avaliku sektori esindajad kui ka ettevõtjaid, kes kahjuks ei nõustunud täielikult probleemi tõsiduses. Kohtumisel kõnelenud ettevõtjate arvamus oli, et Eesti majanduse langusest välja toomiseks on oluline palgata võimekaid  inimesi ka väljastpoolt riigipiire ja seda nii andekate loojate ja juhtide tasandil kui ka inimeste näol, kes oskavad need ideed tooteks või teenuseks vormida. Kõigepealt tuleks muuta lihtsamaks töö- ja elamislubade taotlemine Eestis ning luua välismaisele tööjõule vajalik elukeskkond koos koolide ja lasteaedadega. Samuti peeti oluliseks suurendada rahvusvahelist koostööd nii ettevõtete kui riiklikul tasandil- ettevõtjad peaksid kasutama võimalusi koolitada oma töötajaid välisriikides ja näiteks ülikoolid peaksid üha enam panustama rahvusvaheliste üliõpilasprogrammide väljatöötamisse. Päeva lõpuks oli selge, et kuigi valitsuse tasandilt vaadates probleemiga tegeletakse, ei ole see ettevõtjate arvates piisav ja jätkatakse tööd selle nimel, et rõhutada välismaise tööjõu kasutamise vajalikkust.